Archief van
Tag: zorgplicht

Rentederivaten: Banken gaven u een reddingsvest, maar pakten hem weer af toen de storm opstak

Rentederivaten: Banken gaven u een reddingsvest, maar pakten hem weer af toen de storm opstak

Bij de verkoop van rentederivaten classificeerden banken ook het grotere MKB als niet-professionele cliënt. Maar toen bleek dat banken niet de daarbij behorende zorgplicht in acht genomen hadden, vonden banken dat deze cliënten hun eigen boontjes maar hadden moeten doppen. De banken geven niet thuis als ze worden aangesproken op niet naleving van de zorgplicht. Deze opstelling van de banken is niet alleen onfatsoenlijk, maar ook nog strijdig met de MiFID-richtlijn en de Wft. Waarom dat zo is, leest u…

Lees Meer Lees Meer

Vernietiging renteswap wegens ontoereikende informatie

Vernietiging renteswap wegens ontoereikende informatie

Opnieuw heeft het Amsterdamse gerechtshof de vernietiging van een renteswap geaccepteerd. Het betreft een renteswap die een tandarts was aangegaan met ING, in verband met een lening voor privébeleggingen. Ondanks de renteswap verhoogde ING toch de renteopslag, waardoor de renteswap niet volledig tegen het risico van hogere rentelasten beschermde. Nadat de tandarts eerder daarover bij de rechtbank Amsterdam een procedure had aangespannen, moest ING de verhogingen van de renteopslag terugdraaien. De vernietiging van de renteswap wegens dwaling werd daarentegen niet…

Lees Meer Lees Meer

Wanneer begint de verjaringstermijn van renteswapclaims?

Wanneer begint de verjaringstermijn van renteswapclaims?

door Jaap Vernooij en Rik Harmsen Inleiding Er spelen al jaren conflicten rondom rentederivaten en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Gedupeerden die financiële schade hebben geleden vanwege deze producten kunnen naar de rechter stappen. Maar dan moeten zij dat wel snel doen. De tijd om een procedure in gang te zetten is namelijk niet oneindig. Het gevaar van verjaring ligt om de hoek. Onzekerheid over de aanvang van de verjaringstermijn speelt hierbij een belangrijke rol. Dit komt…

Lees Meer Lees Meer

Geldt de bijzondere zorgplicht ook voor ondernemers?

Geldt de bijzondere zorgplicht ook voor ondernemers?

Banken hebben in verband met hun maatschappelijke rol een bijzondere zorgplicht. In elk geval particulieren kunnen een beroep doen op deze bijzondere zorgplicht. Dat is al in 1997 door de Hoge Raad uitgemaakt. Tot op heden is aan de Hoge Raad nog niet de vraag voorgelegd of ook bedrijven hiervoor in aanmerking komen. Die vraag zal nog wel komen. Naar mijn verwachting zal de Hoge Raad ook bedrijven, in elk geval de kleinere bedrijven, onder de bescherming van de bijzondere…

Lees Meer Lees Meer

Vacuvin-uitvinder Bernd Schneider verliest van Rabobank over renteswap

Vacuvin-uitvinder Bernd Schneider verliest van Rabobank over renteswap

Rabobank deelt een gevoelige tik uit aan de mede-oprichter van Claimparticipants. De rechtbank Amsterdam stelde op 15 maart 2017 de bank in het gelijk in een geschil over een renteswap. Schneider Groep (van Vacuvin-uitvinder Bernd Schneider) heeft in 2007 plannen voor de bouw van een nieuw bedrijfspand. Zij klopt voor financiering aan bij Rabobank en FGH. Die verstrekken de financiering. De kern van de financiering bestaat uit een vijfjarige euriborlening van FGH van € 12 miljoen. Daarnaast verstrekt Rabobank een…

Lees Meer Lees Meer

Kifid draait Zero Cost Knock Collar van ING volledig terug

Kifid draait Zero Cost Knock Collar van ING volledig terug

Vandaag publiceerde het Kifid een nieuwe uitspraak over rentederivaten. Deze uitspraak van de Commissie van Beroep betekent voor de betreffende klant van ING een grote overwinning. Bijzonder aan deze uitspraak is dat deze niet afkomstig is van het speciale rentederivaten-loket van het Kifid en dat deze zaak het “normale traject” heeft doorlopen. De Commissie van Beroep toont met deze uitspraak meer begrip voor de belangen van gedupeerde vastgoedbeleggers dan het speciaal voor het MKB ingerichte derivaten-loket. Wat was er aan…

Lees Meer Lees Meer

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 15 juli 2015 Rabobank in het gelijk gesteld. Impliciet oordeelde de rechtbank dat het renterisico op een permanent gedeelte van het rekening-courant ook afgedekt mag worden met een renteswap. In mijn ogen is dat een onjuiste beslissing. Een rekening-courant krediet is immers dagelijks opzegbaar. Er bestaat dus onvoldoende zekerheid dat de bank gedurende de looptijd van de renteswap het krediet daadwerkelijk zal blijven verstrekken. Kontinex houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie…

Lees Meer Lees Meer

Rabobank heeft binnenvaartschipper onvoldoende gewaarschuwd

Rabobank heeft binnenvaartschipper onvoldoende gewaarschuwd

Rabobank had een binnenvaartschipper duidelijker moeten waarschuwen dat een forward starting renteswap bij een financiering voor een nieuw te bouwen schip zeer riskant is. Dat besliste de rechtbank Zeeland-West Brabant op 12 augustus 2015. Ganzestad exporteert een binnenvaartschip. In april/mei 2007 is er contact met de Rabobank over de financiering van een nieuw te bouwen schip. De verwachte bouwtijd bedraagt anderhalf jaar. De financiering bedraagt € 4,1 miljoen. Bij een vastrentende lening zou Ganzestad een bereidstellingsprovisie van 0,2% per maand…

Lees Meer Lees Meer

Rabobank teruggefloten voor proactieve renteswap

Rabobank teruggefloten voor proactieve renteswap

Banken hebben in de jaren voor de crisis op grote schaal rentederivaten verkocht aan het MKB. Zodra een ondernemer vertelde dat hij nieuwbouwplannen of verhuisplannen had, werd hem al een renteswap verkocht. Dat risicomijdende ondernemers hiermee een groot risico aangingen, omdat toekomstplannen voor nieuwbouw en verhuizen bijna per definitie onzeker zijn – al is het maar voor wat betreft de timing – werd door banken gemakshalve vergeten. Onlangs heeft de rechtbank Oost Brabant de Rabobank bij een dergelijke constructie teruggefloten….

Lees Meer Lees Meer

Rechtbank houdt ABN AMRO aansprakelijk voor niet passend advies en onvolledige informatie, maar is (te) streng over eigen schuld klant

Rechtbank houdt ABN AMRO aansprakelijk voor niet passend advies en onvolledige informatie, maar is (te) streng over eigen schuld klant

De rechtbank Amsterdam veroordeelde ABN AMRO tot schadevergoeding wegens een niet passend advies over een renteswap. Een opsteker voor renteswap slachtoffers. De rechtbank kende niet de volledige schade toe, omdat er ook sprake was van eigen schuld bij de klant. Of dat laatste terecht is, waag ik te betwijfelen. Feiten Twee broers, die via vennootschappen actief zijn in de mediabranche, houden zich daarnaast bezig met vastgoedtransacties. In het najaar 2005 zochten zij financiering voor een nieuwbouwproject. Hiervoor benaderden ze Fortis…

Lees Meer Lees Meer