Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze weblog is uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en mag niet worden gezien als een (juridisch) advies. Ieder gebruik van deze informatie is volledig voor uw eigen risico. Het is niet toegestaan zonder onze voorafgaande toestemming auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van deze weblog openbaar te maken of te verveelvuldigen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze weblog of het gebruik daarvan, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik hiervan.