Archief van
Maand: januari 2014

EMIR houdt geen rekening met de belangen van het MKB (en banken zorgen vooral goed voor zich zelf)

EMIR houdt geen rekening met de belangen van het MKB (en banken zorgen vooral goed voor zich zelf)

Wie een renteswap of ander derivaat heeft is in de afgelopen maanden door zijn bank geïnformeerd over EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Deze regeling beoogt meer transparantie te bereiken in de OTC (over the counter) derivatenmarkt en daardoor stabiliteit te brengen op de financiële markten. Voor MKB-ers brengt EMIR naar mijn overtuiging vooral extra werk en kosten. Alle bedrijven die derivaten hebben, krijgen met deze nieuwe Europese regels te maken, ook MKB-ondernemingen, die maar één of enkele derivaten hebben. De…

Lees Meer Lees Meer

Omkering bewijslast bij schending zorgplicht

Omkering bewijslast bij schending zorgplicht

Hoofdregel van het bewijsrecht is dat de partij die stelt dat zijn contractpartner is tekort geschoten in diens verplichtingen feiten en omstandigheden zal moeten aantonen, waaruit die tekortkoming blijkt. Soms is er sprake van bijzondere omstandigheden die meebrengen dat op grond van de redelijkheid en billijkheid een uitzondering gemaakt moet worden op deze hoofdregel. Zo’n situatie deed zich naar het oordeel van de rechtbank Amsterdam (11-12-2013; ECLI:NL:RBAMS:2013:8984) voor toen twee particuliere beleggers de ABN AMRO Bank aansprakelijk stelden voor verliezen…

Lees Meer Lees Meer

ING komt met de schrik vrij, maar voor hoe lang?

ING komt met de schrik vrij, maar voor hoe lang?

Volgens de rechtbank Amsterdam  is het in 2008 door ING gebruikte informatiemateriaal over renteswaps op twee punten onjuist en onvolledig. De eerste horde voor het aantasten van de renteswaps van ING (uit 2008) is daarmee genomen. Maar voor een geslaagd beroep op dwaling en een vernietiging van de renteswap is meer nodig. In dit specifieke geval liep het voor de bank goed af, maar de uitspraak van rechtbank biedt hoop voor veel ondernemers met een soortgelijke zaak, waarin de feiten…

Lees Meer Lees Meer