Archief van
Maand: oktober 2012

Liquiditeitstoeslag aanvechtbaar

Liquiditeitstoeslag aanvechtbaar

Bij leningen met een variabele rente is de rente vaak gekoppeld aan het Euribortarief. De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het benchmarktarief op de geldmarkt waartegen interbancaire termijndeposito’s met een vaste looptijd tot en met één jaar in eurobedragen binnen de Europese Economische en Monetaire Unie aangeboden worden door de ene primaire bank aan de andere primaire bank (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Euribor). Er bestaan verschillende Euribortarieven, afhankelijk van de looptijd. De meest voorkomende zijn 1-maands en 3-maands Euribor. Naast het overeengekomen Euribortarief betaalt de klant een…

Lees Meer Lees Meer

Veel voorkomende (onvoorziene) nadelen van renteswaps

Veel voorkomende (onvoorziene) nadelen van renteswaps

Bedrijven en (particuliere) vastgoedbeleggers, die renteswaps hebben afgesloten om daarmee hun renterisico’s af te dekken, worden steeds vaker geconfronteerd met onverwachte nadelen. Hieronder volgt een bloemlezing van die nadelen. Ondervindt uzelf ook één of meer van deze of andere nadelen, neemt u dan vrijblijvend contact op. Hogere (rente)opslag op onderliggende lening Ondanks de renteswap stijgen de rentelasten, vanwege hogere (rente)opslagen op de onderliggende Euribor-leningen. De bank zegt dat zij genoodzaakt is de hogere kosten voor het aantrekken van geld aan…

Lees Meer Lees Meer