Archief van
Maand: oktober 2015

Boetebesluit AFM heeft voor ABN Amro grote gevolgen

Boetebesluit AFM heeft voor ABN Amro grote gevolgen

De AFM heeft ABN Amro een boete opgelegd van € 2.000.000 omdat de dossiers van afgesloten renteswaps niet in orde waren. Voor ABN Amro is dit niet een heel hoog bedrag. Maar de neveneffecten van deze boete zullen voor de bank vervelender zijn. In de eerste plaats tast dit de reputatie van de bank aan. In de tweede plaats heeft de beslissing van de AFM ook civielrechtelijke gevolgen. Vier van de vijf dossiers niet op orde In vier van de…

Lees Meer Lees Meer

Hoe de marginverplichting bij rentederivaten banken voor een probleem zet

Hoe de marginverplichting bij rentederivaten banken voor een probleem zet

Als banken een rentederivaat afsluiten verstrekken ze ook meteen een onzichtbaar krediet waarmee de klant eventueel kan voldoen aan zijn wettelijke margin- of bijstortingsverplichting. Probleem is dat de banken hier niet of nauwelijks over communiceren. Deze slechte informatievoorziening van banken over de marginverplichting die uit het rentederivaat kan voortvloeien en over dit onzichtbare krediet blijkt een extra struikelblok voor banken te zijn. In dit artikel leg ik uit hoe het zit met deze marginverplichting bij rentederivaten en waarom dat een…

Lees Meer Lees Meer

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 15 juli 2015 Rabobank in het gelijk gesteld. Impliciet oordeelde de rechtbank dat het renterisico op een permanent gedeelte van het rekening-courant ook afgedekt mag worden met een renteswap. In mijn ogen is dat een onjuiste beslissing. Een rekening-courant krediet is immers dagelijks opzegbaar. Er bestaat dus onvoldoende zekerheid dat de bank gedurende de looptijd van de renteswap het krediet daadwerkelijk zal blijven verstrekken. Kontinex houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie…

Lees Meer Lees Meer

Rabobank heeft binnenvaartschipper onvoldoende gewaarschuwd

Rabobank heeft binnenvaartschipper onvoldoende gewaarschuwd

Rabobank had een binnenvaartschipper duidelijker moeten waarschuwen dat een forward starting renteswap bij een financiering voor een nieuw te bouwen schip zeer riskant is. Dat besliste de rechtbank Zeeland-West Brabant op 12 augustus 2015. Ganzestad exporteert een binnenvaartschip. In april/mei 2007 is er contact met de Rabobank over de financiering van een nieuw te bouwen schip. De verwachte bouwtijd bedraagt anderhalf jaar. De financiering bedraagt € 4,1 miljoen. Bij een vastrentende lening zou Ganzestad een bereidstellingsprovisie van 0,2% per maand…

Lees Meer Lees Meer