Archief van
Categorie: Borgtocht

Accountant heeft toestemming echtgenoot nodig voor borgstelling

Accountant heeft toestemming echtgenoot nodig voor borgstelling

Wanneer een vennootschap een krediet opneemt om een bedrijf over te nemen of om bedrijfsinstallaties voor een nieuw bedrijf te financieren en de DGA borg gaat staan voor dat krediet, dan heeft hij voor die borgstelling toestemming nodig van zijn echtgenoot. Dat volgt uit uitspraken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In dezelfde lijn besliste dit hof onlangs dat een accountant, die zich met zijn BV wil inkopen in een maatschap en voor de financiering van de te betalen goodwill-som een geldlening…

Lees Meer Lees Meer

Wat is normaal voor een borgstelling?

Wat is normaal voor een borgstelling?

Iedere directeur-grootaandeelhouder weet dat hij privé een borgstelling zal moeten tekenen, wanneer hij een financiering wil hebben voor zijn BV. Financiers zijn namelijk niet vaak bereid een financiering te verstrekken zonder zo’n privé borgstelling. Maar soms blijkt zo’n waarborg niet geldig te zijn en ontspringt de DGA de dans. Met name als de financiering niet binnen de normale bedrijfsuitoefening past. De wet schrijft voor dat voor het aangaan van een borgstelling toestemming nodig is van de echtgenoot. Is die toestemming…

Lees Meer Lees Meer

Zekerheidstelling voor eigen BV. Toestemming echtgenoot vereist?

Zekerheidstelling voor eigen BV. Toestemming echtgenoot vereist?

Echtgenoten[1] hebben elkaars toestemming nodig voor bepaalde in de wet[2] genoemde rechtshandelingen, die het gezinsbelang zouden kunnen schaden. In het kort gaat het dan om rechtshandelingen met betrekking tot de echtelijke woning, abnormale giften, koop op afbetaling en zekerheidstellingen ten behoeve van derden. Is de vereiste toestemming niet gegeven, dan mag de echtgeno(o)t(e), die zijn/haar toestemming had moeten geven, de rechtshandeling vernietigen. Alle over en weer verrichte betalingen en andere prestaties moeten dan ongedaan gemaakt worden. Een bekend voorbeeld hiervan…

Lees Meer Lees Meer

Handtekening echtgenoot DGA vereist?

Handtekening echtgenoot DGA vereist?

De DGA en zijn echtgenote Een veel voorkomende situatie: Een DGA sluit namens ‘zijn’ BV een belangrijk contract. Belangrijk voor de BV, maar minstens net zo belangrijk voor de wederpartij. Daarom wil de wederpartij als een extra zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de BV, dat de DGA zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de verplichtingen van de BV uit hoofde van dit contract. De DGA wil dat wel. De handtekening is snel gezet, maar dan vraagt de wederpartij…

Lees Meer Lees Meer