Archief van
Tag: EMIR

Deutsche Bank Nederland bewijst het ongelijk van andere banken (op het gebied van EMIR)

Deutsche Bank Nederland bewijst het ongelijk van andere banken (op het gebied van EMIR)

Wie steevast kritische geluiden ventileert over banken moet ook van zich laten horen als er positief nieuws valt te melden. Eerder berichtte ik dat banken in hun EMIR-voorwaarden de belangen van hun klanten (wederom) achterstelden (zie link). Dat geldt evenwel niet voor Deutsche Bank. Op de onlangs door deze bank bekend gemaakte EMIR-voorwaarden valt weinig anders op te merken dan het wel erg ingewikkelde taalgebruik. Maar wat wil je ook als je de EMIR-voorwaarden van  het Duitse Bankenverband letterlijk vertaalt….

Lees Meer Lees Meer

Langverwacht rapport AFM over derivatendienstverlening banken

Langverwacht rapport AFM over derivatendienstverlening banken

Op 20 februari 2014 heeft AFM haar onderzoek afgerond naar de derivatendienstverlening van banken aan het niet-professionele MKB. Op 25 september 2013 kwam de AFM al naar buiten met haar bevindingen over de derivatendienstverlening aan het professionele MKB en aan semipublieke instellingen. Zie over dat eerdere rapport een eerdere bijdrage in dit blog. In het nieuwste rapport constateert de AFM dezelfde tekortkomingen in de dienstverlening van banken als al eerder gerapporteerd. Daarnaast geeft de AFM heldere aanbevelingen om de dienstverlening…

Lees Meer Lees Meer

EMIR houdt geen rekening met de belangen van het MKB (en banken zorgen vooral goed voor zich zelf)

EMIR houdt geen rekening met de belangen van het MKB (en banken zorgen vooral goed voor zich zelf)

Wie een renteswap of ander derivaat heeft is in de afgelopen maanden door zijn bank geïnformeerd over EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Deze regeling beoogt meer transparantie te bereiken in de OTC (over the counter) derivatenmarkt en daardoor stabiliteit te brengen op de financiële markten. Voor MKB-ers brengt EMIR naar mijn overtuiging vooral extra werk en kosten. Alle bedrijven die derivaten hebben, krijgen met deze nieuwe Europese regels te maken, ook MKB-ondernemingen, die maar één of enkele derivaten hebben. De…

Lees Meer Lees Meer