Archief van
Tag: AFM

Kamerdebat met minister Dijsselbloem over herbeoordelingen biedt nog geen duidelijkheid

Kamerdebat met minister Dijsselbloem over herbeoordelingen biedt nog geen duidelijkheid

Op 3 maart 2016 vond overleg plaats tussen minister van Financiën Dijsselbloem en de vaste kamercommissie voor Financiën. Het ging vooral om het op 1 maart door de AFM gepresenteerde plan van aanpak. Hierover bestond nog veel onduidelijkheid. Wat mij betreft heeft de minister niet op alle punten de gewenste duidelijkheid gegeven. Vrijwilligheid Hoe zit het nu eigenlijk met het vaststellen van het nieuwe herstelkader? Hoeveel invloed hebben de banken daarop, dat wilde de Tweede Kamer graag weten. Helaas lukte…

Lees Meer Lees Meer

Herstelkader voor rentederivaten is te traag en te onduidelijk

Herstelkader voor rentederivaten is te traag en te onduidelijk

De AFM heeft vandaag bekend gemaakt op welke wijze de banken de herbeoordeling van rentederivaten opnieuw moeten doen. Begin december 2015 constateerde de AFM al dat de banken daar fouten mee hadden gemaakt en werd een plan van aanpak aangekondigd. AFM hoopt dat met deze nieuwe aanpak de banken ondernemers ruimhartiger zullen compenseren. Het plan van aanpak De eerste stap is dat drie door minister Dijselbloem benoemde onafhankelijke deskundigen een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ gaan inrichten en in overleg met de…

Lees Meer Lees Meer

Boetebesluit AFM heeft voor ABN Amro grote gevolgen

Boetebesluit AFM heeft voor ABN Amro grote gevolgen

De AFM heeft ABN Amro een boete opgelegd van € 2.000.000 omdat de dossiers van afgesloten renteswaps niet in orde waren. Voor ABN Amro is dit niet een heel hoog bedrag. Maar de neveneffecten van deze boete zullen voor de bank vervelender zijn. In de eerste plaats tast dit de reputatie van de bank aan. In de tweede plaats heeft de beslissing van de AFM ook civielrechtelijke gevolgen. Vier van de vijf dossiers niet op orde In vier van de…

Lees Meer Lees Meer

Hoe de marginverplichting bij rentederivaten banken voor een probleem zet

Hoe de marginverplichting bij rentederivaten banken voor een probleem zet

Als banken een rentederivaat afsluiten verstrekken ze ook meteen een onzichtbaar krediet waarmee de klant eventueel kan voldoen aan zijn wettelijke margin- of bijstortingsverplichting. Probleem is dat de banken hier niet of nauwelijks over communiceren. Deze slechte informatievoorziening van banken over de marginverplichting die uit het rentederivaat kan voortvloeien en over dit onzichtbare krediet blijkt een extra struikelblok voor banken te zijn. In dit artikel leg ik uit hoe het zit met deze marginverplichting bij rentederivaten en waarom dat een…

Lees Meer Lees Meer

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 15 juli 2015 Rabobank in het gelijk gesteld. Impliciet oordeelde de rechtbank dat het renterisico op een permanent gedeelte van het rekening-courant ook afgedekt mag worden met een renteswap. In mijn ogen is dat een onjuiste beslissing. Een rekening-courant krediet is immers dagelijks opzegbaar. Er bestaat dus onvoldoende zekerheid dat de bank gedurende de looptijd van de renteswap het krediet daadwerkelijk zal blijven verstrekken. Kontinex houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie…

Lees Meer Lees Meer

Herbeoordeling renteswaps, vraag uw bank naar de uitkomst

Herbeoordeling renteswaps, vraag uw bank naar de uitkomst

In deze blog besteden we aandacht voor de uitkomsten van het (tussen)rapport van de AFM over de herbeoordeling van renteswapdossiers door de banken. Ook geven we aan hoe u zelf eenvoudig kunt vragen naar de uitkomsten van de herbeoordeling van uw eigen rentederivaat. AFM rapporteert over lopende herbeoordelingsproces door banken De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft eind maart een (tussen)rapport gepubliceerd over rentederivaten. Het betreft de bevindingen van de AFM ten aanzien van de door de banken uitgevoerde herbeoordelingen van…

Lees Meer Lees Meer

Langverwacht rapport AFM over derivatendienstverlening banken

Langverwacht rapport AFM over derivatendienstverlening banken

Op 20 februari 2014 heeft AFM haar onderzoek afgerond naar de derivatendienstverlening van banken aan het niet-professionele MKB. Op 25 september 2013 kwam de AFM al naar buiten met haar bevindingen over de derivatendienstverlening aan het professionele MKB en aan semipublieke instellingen. Zie over dat eerdere rapport een eerdere bijdrage in dit blog. In het nieuwste rapport constateert de AFM dezelfde tekortkomingen in de dienstverlening van banken als al eerder gerapporteerd. Daarnaast geeft de AFM heldere aanbevelingen om de dienstverlening…

Lees Meer Lees Meer

Rapport AFM over rentederivaten hart onder de riem voor ondernemers

Rapport AFM over rentederivaten hart onder de riem voor ondernemers

Een jaar geleden (september 2012) kondigde de AFM een onderzoek aan naar de problemen bij de verkoop van rentederivaten aan semipublieke instellingen en het MKB. Op 25 september 2013, publiceerde de AFM haar eerste rapport hierover. Dit rapport gaat over de problemen die semipublieke instellingen en het professionele MKB ondervinden. In de komende maanden gaat de AFM een vervolgonderzoek doen. Daarin richt de AFM zich op MKB-ondernemingen die vallen in de categorie niet-professionele cliënten. Het grootste deel van het MKB…

Lees Meer Lees Meer