Archief van
Tag: KCR

Herstelkader voor rentederivaten is te traag en te onduidelijk

Herstelkader voor rentederivaten is te traag en te onduidelijk

De AFM heeft vandaag bekend gemaakt op welke wijze de banken de herbeoordeling van rentederivaten opnieuw moeten doen. Begin december 2015 constateerde de AFM al dat de banken daar fouten mee hadden gemaakt en werd een plan van aanpak aangekondigd. AFM hoopt dat met deze nieuwe aanpak de banken ondernemers ruimhartiger zullen compenseren. Het plan van aanpak De eerste stap is dat drie door minister Dijselbloem benoemde onafhankelijke deskundigen een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ gaan inrichten en in overleg met de…

Lees Meer Lees Meer

KCR: Herbeoordeling rentederivaten blijkt blamage

KCR: Herbeoordeling rentederivaten blijkt blamage

Op last van de toezichthouder AFM leggen de banken op dit moment de laatste hand aan de herbeoordelingen van aan het MKB verkochte renderivaten. Over anderhalve maand moet dat proces zijn afgerond. Het Kenniscentrum Rentederivaten voorziet dat de banken deze deadline (wederom) niet halen en –veel belangrijker- ziet in de dagelijkse praktijk dat de herbeoordelingen per definitie onvolledig zijn en van onvoldoende kwaliteit zijn. Ondernemers met renteswaps worden daardoor gedupeerd. Het KCR stelt voor om zeer concrete richtlijnen voor algehele…

Lees Meer Lees Meer

Kenniscentrum Rentederivaten: Lucht voor MKB-ers onder water

Kenniscentrum Rentederivaten: Lucht voor MKB-ers onder water

Drie gespecialiseerde advocaten en twee financieel specialisten hebben hun kennis en praktijkervaring gebundeld in het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR). In een gezamenlijk rapport reageren zij op de Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening van de AFM van februari 2014. In deze reactie komt het KCR met aanvullende aanbevelingen. Daarnaast stelt het KCR voor om per direct de volgende maatregelen te treffen, met als doel om binnen afzienbare tijd oplossingen voor de rentederivatenproblematiek in het MKB te creëren: KiFiD (of een equivalent daarvan) wordt geëquipeerd om…

Lees Meer Lees Meer