Archief van
Maand: december 2014

Zekerheidstelling voor eigen BV. Toestemming echtgenoot vereist?

Zekerheidstelling voor eigen BV. Toestemming echtgenoot vereist?

Echtgenoten[1] hebben elkaars toestemming nodig voor bepaalde in de wet[2] genoemde rechtshandelingen, die het gezinsbelang zouden kunnen schaden. In het kort gaat het dan om rechtshandelingen met betrekking tot de echtelijke woning, abnormale giften, koop op afbetaling en zekerheidstellingen ten behoeve van derden. Is de vereiste toestemming niet gegeven, dan mag de echtgeno(o)t(e), die zijn/haar toestemming had moeten geven, de rechtshandeling vernietigen. Alle over en weer verrichte betalingen en andere prestaties moeten dan ongedaan gemaakt worden. Een bekend voorbeeld hiervan…

Lees Meer Lees Meer