Geen verhoging renteopslagen op leningen van Nationale Nederlanden

Geen verhoging renteopslagen op leningen van Nationale Nederlanden

Rechtbank haalt streep door de verhoging van de rentopslag op leningen van Nationale Nederlanden. Veel ondernemers en vastgoedbeleggers, die in het verleden een lening hadden gesloten met Nationale Nederlanden, hebben te maken gekregen met een verhoging van hun individuele rente-opslag. Nationale Nederlanden heeft een deel van haar leningportefeuille overgedragen aan Westland Utrecht Bank, een dochter van ING Bank. In 2015 is Westland Utrecht gefuseerd met ING. In 2014 heeft Westland Utrecht de renteopslagen eenzijdig verhoogd. Zij beriep zich erop dat…

Lees Meer Lees Meer

Kifid draait Zero Cost Knock Collar van ING volledig terug

Kifid draait Zero Cost Knock Collar van ING volledig terug

Vandaag publiceerde het Kifid een nieuwe uitspraak over rentederivaten. Deze uitspraak van de Commissie van Beroep betekent voor de betreffende klant van ING een grote overwinning. Bijzonder aan deze uitspraak is dat deze niet afkomstig is van het speciale rentederivaten-loket van het Kifid en dat deze zaak het “normale traject” heeft doorlopen. De Commissie van Beroep toont met deze uitspraak meer begrip voor de belangen van gedupeerde vastgoedbeleggers dan het speciaal voor het MKB ingerichte derivaten-loket. Wat was er aan…

Lees Meer Lees Meer

Kamerdebat met minister Dijsselbloem over herbeoordelingen biedt nog geen duidelijkheid

Kamerdebat met minister Dijsselbloem over herbeoordelingen biedt nog geen duidelijkheid

Op 3 maart 2016 vond overleg plaats tussen minister van Financiën Dijsselbloem en de vaste kamercommissie voor Financiën. Het ging vooral om het op 1 maart door de AFM gepresenteerde plan van aanpak. Hierover bestond nog veel onduidelijkheid. Wat mij betreft heeft de minister niet op alle punten de gewenste duidelijkheid gegeven. Vrijwilligheid Hoe zit het nu eigenlijk met het vaststellen van het nieuwe herstelkader? Hoeveel invloed hebben de banken daarop, dat wilde de Tweede Kamer graag weten. Helaas lukte…

Lees Meer Lees Meer

Herstelkader voor rentederivaten is te traag en te onduidelijk

Herstelkader voor rentederivaten is te traag en te onduidelijk

De AFM heeft vandaag bekend gemaakt op welke wijze de banken de herbeoordeling van rentederivaten opnieuw moeten doen. Begin december 2015 constateerde de AFM al dat de banken daar fouten mee hadden gemaakt en werd een plan van aanpak aangekondigd. AFM hoopt dat met deze nieuwe aanpak de banken ondernemers ruimhartiger zullen compenseren. Het plan van aanpak De eerste stap is dat drie door minister Dijselbloem benoemde onafhankelijke deskundigen een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ gaan inrichten en in overleg met de…

Lees Meer Lees Meer

Hof wijst opnieuw dwaling toe

Hof wijst opnieuw dwaling toe

In korte tijd honoreerde het Gerechtshof Amsterdam voor de tweede maal een beroep op dwaling. In dit geval betrof het ABN AMRO. Aanleiding was de invoering van de liquiditeitspremie en dus de verhoging van de opslag. Saillant detail is dat in dit geval de door ABN AMRO aangekondigde liquiditeitspremie niet verschuldigd werd omdat de klant de lening van ABN AMRO afloste. Maar tegenover deze renteswap stond ook nog een lening van SNS en die bank voerde ook een liquiditeitspremie in….

Lees Meer Lees Meer

KCR: Herbeoordeling rentederivaten blijkt blamage

KCR: Herbeoordeling rentederivaten blijkt blamage

Op last van de toezichthouder AFM leggen de banken op dit moment de laatste hand aan de herbeoordelingen van aan het MKB verkochte renderivaten. Over anderhalve maand moet dat proces zijn afgerond. Het Kenniscentrum Rentederivaten voorziet dat de banken deze deadline (wederom) niet halen en –veel belangrijker- ziet in de dagelijkse praktijk dat de herbeoordelingen per definitie onvolledig zijn en van onvoldoende kwaliteit zijn. Ondernemers met renteswaps worden daardoor gedupeerd. Het KCR stelt voor om zeer concrete richtlijnen voor algehele…

Lees Meer Lees Meer

Boetebesluit AFM heeft voor ABN Amro grote gevolgen

Boetebesluit AFM heeft voor ABN Amro grote gevolgen

De AFM heeft ABN Amro een boete opgelegd van € 2.000.000 omdat de dossiers van afgesloten renteswaps niet in orde waren. Voor ABN Amro is dit niet een heel hoog bedrag. Maar de neveneffecten van deze boete zullen voor de bank vervelender zijn. In de eerste plaats tast dit de reputatie van de bank aan. In de tweede plaats heeft de beslissing van de AFM ook civielrechtelijke gevolgen. Vier van de vijf dossiers niet op orde In vier van de…

Lees Meer Lees Meer

Hoe de marginverplichting bij rentederivaten banken voor een probleem zet

Hoe de marginverplichting bij rentederivaten banken voor een probleem zet

Als banken een rentederivaat afsluiten verstrekken ze ook meteen een onzichtbaar krediet waarmee de klant eventueel kan voldoen aan zijn wettelijke margin- of bijstortingsverplichting. Probleem is dat de banken hier niet of nauwelijks over communiceren. Deze slechte informatievoorziening van banken over de marginverplichting die uit het rentederivaat kan voortvloeien en over dit onzichtbare krediet blijkt een extra struikelblok voor banken te zijn. In dit artikel leg ik uit hoe het zit met deze marginverplichting bij rentederivaten en waarom dat een…

Lees Meer Lees Meer

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

Rechtbank accepteert ten onrechte renteswap voor rekening-courant krediet

De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 15 juli 2015 Rabobank in het gelijk gesteld. Impliciet oordeelde de rechtbank dat het renterisico op een permanent gedeelte van het rekening-courant ook afgedekt mag worden met een renteswap. In mijn ogen is dat een onjuiste beslissing. Een rekening-courant krediet is immers dagelijks opzegbaar. Er bestaat dus onvoldoende zekerheid dat de bank gedurende de looptijd van de renteswap het krediet daadwerkelijk zal blijven verstrekken. Kontinex houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie…

Lees Meer Lees Meer

Rabobank heeft binnenvaartschipper onvoldoende gewaarschuwd

Rabobank heeft binnenvaartschipper onvoldoende gewaarschuwd

Rabobank had een binnenvaartschipper duidelijker moeten waarschuwen dat een forward starting renteswap bij een financiering voor een nieuw te bouwen schip zeer riskant is. Dat besliste de rechtbank Zeeland-West Brabant op 12 augustus 2015. Ganzestad exporteert een binnenvaartschip. In april/mei 2007 is er contact met de Rabobank over de financiering van een nieuw te bouwen schip. De verwachte bouwtijd bedraagt anderhalf jaar. De financiering bedraagt € 4,1 miljoen. Bij een vastrentende lening zou Ganzestad een bereidstellingsprovisie van 0,2% per maand…

Lees Meer Lees Meer