Geen verhoging renteopslagen op leningen van Nationale Nederlanden

Geen verhoging renteopslagen op leningen van Nationale Nederlanden

Rechtbank haalt streep door de verhoging van de rentopslag op leningen van Nationale Nederlanden.

Veel ondernemers en vastgoedbeleggers, die in het verleden een lening hadden gesloten met Nationale Nederlanden, hebben te maken gekregen met een verhoging van hun individuele rente-opslag. Nationale Nederlanden heeft een deel van haar leningportefeuille overgedragen aan Westland Utrecht Bank, een dochter van ING Bank. In 2015 is Westland Utrecht gefuseerd met ING.

In 2014 heeft Westland Utrecht de renteopslagen eenzijdig verhoogd. Zij beriep zich erop dat de oorspronkelijk overeengekomen renteopslag als gevolg van gestegen risico- en kapitaalkosten niet meer kostendekkend was. De rechtbank Amsterdam heeft in twee gevallen[1] bepaald dat Westland Utrecht de renteopslag niet mocht verhogen. Deze uitspraken zijn ook van belang voor alle andere leningen die Nationale Nederlanden heeft afgesloten. De reden hiervan is dat Nationale Nederlanden de wijzigingsbevoegdheid niet – althans niet goed – had opgenomen in haar leningsvoorwaarden. De rechtbank oordeelde dat de klant niet hoefde te begrijpen dat Nationale Nederlanden zich het recht voorbehield om de renteopslag te kunnen wijzigen. Als professionele partij had Nationale Nederlanden maar moeten zorgen voor duidelijke contractvoorwaarden, aldus de rechtbank. Onduidelijkheden in de formulering van de bepalingen van de overeenkomsten en de algemene voorwaarden moeten voor rekening van de bank als professionele partij blijven. Ook het feit dat rente niet meer kostendekkend was in verband met hogere risico- en kapitaalkosten helpt de bank niet. Die situatie op zichzelf geeft de bank nog niet het recht de opslag te verhogen. Het is te verwachten dat ING in hoger beroep gaat tegen deze twee vonnissen.

Heeft u ook een lening afgesloten met Nationale Nederlanden en heeft u ook te maken gekregen met een eenzijdige verhoging van de renteopslag, dan is de kans groot dat u van deze twee uitspraken van de rechtbank Amsterdam kunt profiteren. U dient dan zo spoedig mogelijk alsnog schriftelijk tegen de verhoging van de renteopslagen te protesteren en de teveel betaalde rente terug te vragen.

Inmiddels is Westland Utrecht helemaal opgegaan in ING Bank. ING zal aan deze categorie kredietnemers misschien nieuwe contracten aanbieden om deze in lijn te brengen met de bij ING gebruikelijke standaarden. In de contracten van ING staat wel dat de bank gerechtigd is de renteopslag aan te passen. Vraagt ING u om akkoord te gaan met nieuwe contracten voor de nog lopende leningen van Nationale Nederlanden, en u accepteert dat, dan geeft u de bank de bevoegdheid om voor de toekomst de renteopslag wel te wijzigen. Of u daarmee akkoord gaat is uiteraard aan uzelf, maar u bent daartoe niet verplicht zolang de oorspronkelijke looptijd van de lening nog niet verstreken is.

[1] ECLI:NL:RBAMS:2016:830 en ECLI:NL:RBAMS:2016:1904

Reageren is niet mogelijk.