Kenniscentrum Rentederivaten: Lucht voor MKB-ers onder water

Kenniscentrum Rentederivaten: Lucht voor MKB-ers onder water

Drie gespecialiseerde advocaten en twee financieel specialisten hebben hun kennis en praktijkervaring gebundeld in het Kenniscentrum Rentederivaten (KCR). In een gezamenlijk rapport reageren zij op de Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening van de AFM van februari 2014. In deze reactie komt het KCR met aanvullende aanbevelingen. Daarnaast stelt het KCR voor om per direct de volgende maatregelen te treffen, met als doel om binnen afzienbare tijd oplossingen voor de rentederivatenproblematiek in het MKB te creëren:

  1. KiFiD (of een equivalent daarvan) wordt geëquipeerd om als geschillenbeslechtende instantie
    te fungeren voor MKB ondernemers die kampen met problemen gerelateerd aan rentederivaten;
  2. Gedurende de periode dat er nog geen adequate oplossingen zijn wordt aan MKB ondernemers een adempauze gegund waarbij:
    a. Banken toezeggen om financieringen niet vroegtijdig te beëindigen c.q. voort te zetten, als deze in combinatie met een rentederivaat zijn verkocht. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers met een rentederivaat achterblijven met een hoge negatieve waarde (afkoopsom), waardoor de financiële positie nadelig wordt beïnvloed;
    b. Banken toezeggen om in geval van een dispuut met de klant over een rentederivaat de financiering niet te beëindigen totdat het geschil is beslecht. Hiermee wordt voorkomen dat klanten niet in verweer durven te komen tegen hun bank over tekortkomingen in de rentederivaten en de bijbehorende advisering;
    c. Banken toezeggen om geen verdere tussentijdse verhoging in rente-opslagen door te voeren op financieringen in combinatie met een rentederivaat. Hiermee wordt voorkomen dat klanten alsnog worden geconfronteerd met renteverhogingen, zonder dat zij hun financiering elders kunnen onderbrengen.

Het Kenniscentrum Rentederivaten is een samenwerking van:
BAIS Legal: Hester Bais (advocaat)
2BW Advocaten: Chantal van den Borne (advocaat)
Cadension: Patrick van Gerwen (financieel specialist)
Immix Advocaten: Rik Harmsen (advocaat)
Wijn Bancair Advies: Frank Wijn (financieel specialist)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.