Gedupeerden renteswaps wraken rechtbank met succes

Gedupeerden renteswaps wraken rechtbank met succes

Het komt maar zelden voor dat een wrakingsverzoek slaagt. Maar onlangs heeft de wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam een dergelijk verzoek tegen drie rechters van die rechtbank toegewezen.

Enkele gedupeerden van renteswaps voeren een procedure tegen ABN AMRO. De gedupeerden verwijten de bank dat deze hen niet voldoende heeft gewezen op de kenmerken en eigenschappen van renteswaps en bovendien heeft nagelaten een rentecap te adviseren. Zou de bank dat wel gedaan hebben, dan zouden zij voor een rentecap gekozen hebben. De bank verweert zich onder meer met een beroep op het door een van de gedupeerden getekende Cliëntenprofiel en Inventarisatie Treasury formulier. Tijdens de zitting in deze zaak (pleidooi) betwistte de echtgenote van deze gedupeerde de echtheid van die handtekening. De voorzitter van de rechtbank richtte zich daarop tot de betrokken medewerker van de bank en zei dat de rechtbank zich niet kon voorstellen dat hij die stukken zelf had ondertekend en dat hij zich daarover geen zorgen hoefde te maken.

Gerechtvaardigde schijn van vooringenomenheid

Dit vormde de voornaamste reden voor het verzoek tot wraking. De bewuste voorzitter vond zelf haar opmerking aan het adres van de bankmedewerker ‘misschien niet heel professioneel’, maar de wrakingskamer oordeelde strenger. De opmerking kon naar objectieve maatstaven de gerechtvaardigde schijn van vooringenomenheid hebben gewekt. Daarbij woog mee dat bij een zaak als de onderhavige, waarbij sprake is van een partij die zichzelf als de zwakkere partij ziet de rechtbank extra zorg dient te besteden aan het bewaren van de uiterlijke objectiviteit.

Nu de wraking is toegewezen, zullen er in deze zaak andere rechters benoemd moeten worden. Die zullen moeten beoordelen in hoeverre het Cliëntenprofiel en Inventarisatie Treasury formulier kunnen bijdragen aan het verweer van de bank dat de gedupeerde wel goed is geïnformeerd en geadviseerd. Zo ja, dan zal de vraag over de echtheid van de handtekeningen ongetwijfeld nog een staartje krijgen.

Reparatie hypothekendossiers

Deze kwestie roept uiteraard herinnering op aan de berichtgeving uit november 2016 toen bekend werd dat hypotheekadviseurs van ABN AMRO achteraf onvolledige dossiers ‘repareerden’ met zelf nagemaakte handtekeningen.

Reageren is niet mogelijk.